příspěvková organizace

Ceník poskytovaných služeb od 01 03 2024

Ubytování:

jednolůžkový pokoj                                                                      300,- Kč

dvoulůžkový pokoj                                                                       280,- Kč


Stravování:                                                                                                   255,- Kč

Cena stravovací jednotky za jednotlivá jídla:

Snídaně                                                             33,- Kč

Oběd                                                                 50,- Kč

Odpolední svačina                                              17,- Kč

Večeře                                                               36,- Kč

Stravovací jednotka za celodenní stravu (vratka za nepřítomnost):                    136,- Kč

Fakultativní služby:

 – parafín (15 min.):                                               17,- Kč

 – perličková koupel na ruce nebo nohy (20 min.):        32,- Kč

 – solux (10 min.):                                                 13,- Kč

 – stříhání nehtů na rukou
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo frekvenci danou Domácím řádem): 55,- Kč

 – stříhání nehtů na nohou 
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo frekvenci danou Domácím řádem): 88,- Kč 

Poplatek za umístění elektrického spotřebiče klienta na jeho pokoji:

– televize                                 70,- Kč/měsíc (imobilní klienti poplatek neplatí)

– lednička s obsahem do           100 l  včetně   80,- Kč/měsíc

– lednička s obsahem nad          100 l            175,- Kč/měsíc

– varná konvice                                            60,- Kč/měsíc

–  uskutečnění pravidelných revizí, kontrol či prohlídek:
Úhrada ve výši ceny sjednané mezi Domovem a revizním technikem

– nákupy zboží ve městě pro mobilní klienty:                                200,- Kč/1 hodina

– individuální doprovod mobilních klientů mimo objekt Domova:       200,- Kč/1 hodina

– donáška stravy na pokoj 
(pozn.: mimo situací vyjmenovaných v Domácím řádu):                    17,- Kč/1 jídlo

– pronájem osobního auta vč. řidiče:                                             13,- Kč/1 km
V případě prostoje řidiče delší než 1 hod se účtuje navíc práce řidiče 200,- Kč/za každou započatou hodinu

– úkony péče nad rámec nasmlouvaných úkonů v individuálním plánu klienta (neplatí se při přechodném zhoršení zdravotního stavu klienta) – účtuje se dle skutečně stráveného času zaměstnanců
(min. účtovaná doba 10 min.):                                                     200,- Kč/1 hodina

– mimořádný úklid způsobený znečištěním Domova klientem pod vlivem návykových látek vč. alkoholu, zvířetem při návštěvě klienta, apod. (min. účtovaná doba 15 min.):                     190,- Kč/1 hodina

– úpravy a přešívání prádla a ošacení (min. účtovaná doba 15 min.):   160,- Kč/hod a materiál

– oprava majetku klientů (min. účtovaná doba 10 min.):                   190,- Kč/hod a materiál

– pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace, kopírování jídelních lístků: 
    3,- Kč za jednu stranu A4
    4,- Kč za oboustrannou A4

– telefonní hovor z telefonu v recepci:         
Cena dle aktuálního tarifu telefonního
 operátora – je k dispozici u recepčního

– likvidace osobního majetku klienta (nábytek, elektrospotřebiče, apod.):

Cena za odvoz do sběrného dvora (na skládku) se účtuje jako součet fakultativní služby pronájem osobního auta vč. řidiče a ceny za skládkovné (bude-li nutné je zaplatit)

Poznámky:

1.) Tento ceník je platný od 1.3.2024.

2.) Není-li uvedeno jinak, jsou fakultativní služby splatné v termínu dle platné Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

V Ústí nad Labem dne 13. 02. 2024

Ing. Bc. Petr Boťanský

ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.