příspěvková organizace


Pravidla pro návštěvy
Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.


V souladu s Přílohou č. 4 usnesení vlády č. 555 stanovuji od 25.5.2020 do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. (dále jen „Domov“):


1.) Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být přivolána Městská policie nebo může být návštěva vykázána z areálu Domova.


2.) Návštěva klienta může proběhnout pouze na základě objednání u sociálních pracovnic. Objednat se je nutné alespoň jeden pracovní den předem telefonicky, a to od pondělí do pátku v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. nebo od 12.00 hod. do 15.00 hod. na telefonních číslech 472 775 577 nebo 602 468 433. Respektujte, prosím, že počet návštěv v Domově v jednom dni je omezen a Váš požadavek na konkrétní den a čas nemusí být vždy plně uspokojen.


3.) Ke každému klientovi může přijít pouze jedna návštěva denně, a to v době od 9.00 hod. do 11.00 hod. a v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Délka návštěvy nesmí přesáhnout 60 minut. Ve stejném čase mohou být u jednoho klienta maximálně 2 osoby.


4.) Návštěva je povinna se prostřednictvím komunikačního zařízení u vstupu do areálu Domova ohlásit na recepci, sdělit své jméno a příjmení, a jméno a příjmení klienta z důvodu ověření povolení návštěvy. Neobjednané návštěvy klientů nebudou do areálu Domova vpuštěny.


5.) Návštěva si musí po příchodu do Domova u recepce desinfikovat ruce, nechat si změřit teplotu a musí vyplnit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti Covid-19. V případě, že návštěva bude mít tělesnou teplotu vyšší než 37 °C, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění nebo nepodepíše Čestné prohlášení, nebude jí umožněn vstup do objektu Domova a bude vykázána z areálu Domova.


6.) Návštěva musí mít po dobu pobytu v areálu nebo objektu Domova vlastní roušku, kterou nesmí po tuto dobu sundat. Návštěvám se proto v areálu Domova zakazuje kouřit, jíst a pít. Doporučujeme také omezit fyzický kontakt s klientem na nezbytně nutný.


7.) Návštěvy mobilních klientů, vč. klientů na invalidním vozíku, probíhají pouze ve venkovních prostorách Domova. V případě potřeby přiveze klienta k hlavnímu vchodu zaměstnanec Domova. Doporučujeme využít altány, přičemž v každém altánu může být návštěva pouze jednoho klienta.


8.) Návštěvy imobilních klientů probíhají v jejich pokojích za zvýšených hygienických opatření. Návštěva bude do pokoje klienta a zpět doprovázena zaměstnancem Domova. Před ukončením návštěvy je návštěva povinna přivolat komunikačním systémem sestra-pacient (tlačítko u postele) personál a vyčkat jeho příchodu.


9.) Návštěvy mohou použít WC pouze v přízemí v chodbě u bufetu, příp. v pokoji klienta.

10.) Zaměstnanci Domova mají právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta zrušit, přerušit nebo ukončit.


11.) V souladu s GDPR informujeme, že o návštěvě zpracováváme osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení, datum a čas návštěvy (příchod a odchod), jméno a příjmení klienta, ke kterému návštěva přišla, a v případě, že tělesná tepoty návštěvy je vyšší než 37 °C, tak i tuto hodnotu. Tyto osobní údaje jsou archivovány v souladu se Spisovým a skartačním řádem Domova.


Děkujeme.

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.