příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy

Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. 

platná od 14. 03. 2022

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. od 14.03.2022

 

V souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR stanovuji od 14.03.2022 do odvolání níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. (dále jen „Domov“):

 

1.)     Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvy klientů Domova. V případě jejich nerespektování může být návštěva vykázána z areálu Domova nebo může být přivolána Městská policie.

 

2.)     Návštěvní doba je stanovena denně od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 

3.)     Návštěva klienta je povinna se po příchodu do Domova nahlásit na recepci Domova a oznámit jméno a příjmení své i klienta, za nímž jde na návštěvu. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a archivujeme dle Spisového a skartačního řádu Domova.

 

4.)     Návštěva klienta je povinna si po příchodu do objektu Domova nechat u recepce bezdotykově změřit teplotu. V případě, že návštěva klienta bude mít tělesnou teplotu 37 °C a vyšší, nebo bude mít příznaky respiračního onemocnění, důrazně doporučujeme, aby osoba přicházející na návštěvu zvážila odložení návštěvy nebo aby návštěvu uskutečnila pouze ve venkovních prostorech Domova.  

 

5.)     Návštěva klienta je povinna si po příchodu do hlavního vestibulu Domova vydezinfikovat ruce.

 

6.)     Návštěva klienta je povinna po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech Domova používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest. Z tohoto důvodu je návštěvě klienta zakázáno ve vnitřních prostorech Domova jíst, pít a kouřit. Doporučujeme omezit fyzický kontakt s klientem na nezbytně nutný.

 

7.)     Z důvodu prevence onemocnění Covid-19 doporučujeme, aby návštěvy mobilních klientů ubytovaných na dvoulůžkových pokojích probíhaly mimo pokoje klientů (např. v kinosále, na chodbách, ve vestibulu nebo ve venkovních prostorech).

 

 8.)         Zaměstnanci Domova mají právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvu u konkrétního klienta zrušit, přerušit nebo ukončit.

 

Tato pravidla vychází z dokumentů uvedených v záhlaví těchto pravidel, které schválila Vláda ČR na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. Naši zaměstnanci opravdu nemohou za nastavení těchto pravidel. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své blízké, ale i další klienty našeho Domova a naše zaměstnance před nemocí Covid-19. Doufáme, stejně jako vy, že v brzké době dojde k dalšímu snížení požadavků kladených na vás v případě, že budete chtít navštívit své blízké osoby.

 

Za všechny naše zaměstnance vám děkuji za dodržování těchto pravidel.

 

                                                                                                 Ing. Bc. Petr Boťanský

                                                                                             ředitel Domova pro seniory

                                                                        Severní Terasa, příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. 

platná od 14. 03. 2022,ke stažení ve formátu PDF:

 dokument PRAVIDLA.pdf