příspěvková organizace

Pravidelné týdenní aktivity pro klienty

Pondělí

 

9:15 – 9:45

Tělocvična –  SPOLEČNÉ CVIČENÍ ŽEN A MUŽŮ S HUDBOU
– AKTIVNÍ ZAPOJENÍ KLIENTŮ, ZVYŠOVÁNÍ KLOUBNÍCH ROZSAHŮ, DECHOVÁ GYMNASTIKA, ZVYŠOVÁNÍ KONDICE SENIORŮ, PREVENCE ZHORŠENÍ  ZDRAVOTNÍHO A PSYCH. STAVU KLIENTŮ, SPOLUPRÁCE A ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU

10:00 – 10:45

SPOLEČNÁ HRA

Úterý

 

9:15 – 9:45

Tělocvična –  SPOLEČNÉ CVIČENÍ ŽEN A MUŽŮ S HUDBOU 
– AKTIVNÍ ZAPOJENÍ KLIENTŮ, ZVYŠOVÁNÍ KLOUBNÍCH ROZSAHŮ, DECHOVÁ GYMNASTIKA, ZVYŠOVÁNÍ KONDICE SENIORŮ, PREVENCE ZHORŠENÍ  ZDRAVOTNÍHO A PSYCH. STAVU KLIENTŮ, SPOLUPRÁCE A ZAČLENĚNÍ DO KOLEKTIVU

10:00 – 10:45

SPOLEČNÁ HRA

13:30 – 14:30

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KLIENTÚ NA PATRECH

Středa


9:15 – 9:45


Tělocvična –  SPOLEČNÉ CVIČENÍ ŽEN A MUŽŮ S HUDBOU
– SPOLEČNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY – DECHOVÁ GYMNASTIKA A ZVYŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE

10:00 – 10:45

SPOLEČNÁ HRA

13:30 – 14:30 Odpolední ČAJOVÁNÍ na patrech / Odpolední ZAHRADNIČENÍ

Čtvrtek

 každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci

9:15 – 9:45

Tělocvična –  SPOLEČNÉ CVIČENÍ ŽEN A MUŽŮ S HUDBOU

14:00

ŠACH MAT – společné hraní šachů 

15:30 – 17:00
Dobrovolníci – TVOŘENÍ a soutěžení s klienty

 každý 2. čtvrtek v měsíci
9:00 – 10:45
PŘIPRAVÍME A UVAŘÍME SPOLEČNĚ
13:00 – 15:00
KAVÁRNA PRO DŘÍVE NAROZENÉ

Pátek


9:30 – 11:00

KERAMIKA


KINO – promítá se každých 14 dní od října


Pravidelné měsíční aktivity pro klienty


měsíční aktivity

 

Návštěva dětí z DD

1x za 14 dní mimo letních prázdnin


Společné posezení s dětmi ze ZŠ Palachova

1x v měsíci

Bingo

vždy 3. pátek v měsíci


Vystoupení dětí z MŠ


1x v měsíci mimo letních prázdnin