příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. byl k 1.1.2024 sloučen s Domovem pro seniory Orlická a Azylovým domem pro matky s dětmi, p.o. Od tohoto data tak poskytuje sociální služby ve dvou pracovištích:
Pracoviště Severní Terasa
Pracoviště Orlická  

Noví klienti jsou přijímáni pouze na Pracoviště Severní Terasa. Do objektů Pracoviště Orlická noví klienti přijímáni nejsou. Bližší informace o Pracovišti Orlická najdete ZDE: www.orlicka.cz


 

PRACOVIŠTĚ SEVERNÍ TERASA
Domov pro seniory je čtyřpodlažní budova s vlastním pozemkem, který je opatřen parkovou bezbariérovou úpravou přizpůsobenou k odpočinku obyvatel.

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Organizace poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo jejich postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytových zařízení sociálních služeb s druhem poskytovaných sociálních služeb: 
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem,
tak, aby se snažily překonat nepříznivou sociální situaci, byly podporovány v samostatnosti, mohly využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.


Pracoviště Severní Terasa
Cílová skupina: Domov pro seniory
Kapacita: 79 lůžek


Domov poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytovém zařízení a poskytováním sociální služby na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažily překonat nepříznivou sociální situaci, byly podporovány v samostatnosti, mohly využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

 

Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby starší 65 let, které jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. 


Pracoviště Severní Terasa
Cílová skupina: Domov se zvláštním režimem
Kapacita: 92 lůžek


Domov poskytuje sociální službu osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytovém zařízení s poskytováním sociální služby na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažily překonat nepříznivou sociální situaci, byly podporovány v samostatnosti, mohly využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby starší 45 let, které trpí nějakým typem demence. 


Celková kapacita Pracoviště Severní Terasa je 171 lůžek. 
Ubytování se poskytuje v 1 lůžkových a 2 lůžkových pokojích. 

Pokoje jsou vybaveny nábytkem (lůžko, noční stolek, stůl + 2 židle) a sociálním zařízením (WC a umyvadlo). 

Koupelny jsou vždy 4 na patře, klienti je mohou využívat sami nebo s pomocí personálu. 

Klienti si mohou po písemné dohodě dovybavit pokoj vlastním nábytkem jako např. poličkou, křeslem, TV, rychlovarnou konvicí, obrázky, květinami atd.


Klientům jsou k dispozici další prostory:


Vstupní hala
Kinosál – zde se pořádají různé akce – např. oslava narozenin klientů, koncerty, zábavy atd.
Tělocvična
Meditační místnost
Zájmové dílny v přízemí, 1. P, 2. P, 3. P a keramika
Bufet
Knihovna
Jídelny na jednotlivých patrech /s TV pro klienty/


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
respektování volby klientů
individuální péče o klienty 
spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů
flexibilita vůči potřebám klientů
podpora samostatnosti
pomoc a motivace při respektování nepříznivého zdravotního stavu a / nebo sociální situace 
snaha o naplnění osobních cílů klienta
komunikace s přirozeným společenským prostředím
ochrana oprávněných zájmů klienta