příspěvková organizace

Prohlášení přístupnosti

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.ddst.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné. Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky. Některé odkazy nemají jasný účel odkazu v kontextu. Web nelze plnohodnotně ovládat pomocí klávesnice.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 16. 7. 2020.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce organizace: Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, 400 11 Ing. Bc. Petr Boťanský, e-mail: reditel@ddst.cz, tel.: 472 775 577

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na:
 Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 e-mail: pristupnost@mvcr.cz