příspěvková organizace


Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je možné podat:

 prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na webové adrese www.ddst.cloud/oznameni nebo

písemnou listinou v uzavřené obálce na adresu Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo předáním této obálky hospodářce ekonomického úseku nebo

ústně osobně u příslušné osoby Domova po domluvě v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod., a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal nebo

– prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému „qHlas“, který objednal Magistrát města Ústí nad Labem pro své příspěvkové organizace a provozuje jej Metropolnet, a.s., na webové adrese https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-ddst-ozn nebo

– písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením této obálky do poštovní schránky Metropolnet, a.s. ve vestibulu budovy na stejné adrese nebo

– ústně osobně u příslušné osoby Metropolnetu, a.s. na základě žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. nebo

– Ministerstvu spravedlnosti ČR na webové adrese www.oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
Příslušnou osobou Domova je:

Libor Hrdlička, tel. 727 875 373, e-mail: hrdlicka@ddst.cz,
adresa pro písemné doručování oznámení:
Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem


Příslušnou osobou u Metropolnetu, a.s. jsou:

Ing. Martin Kovář, tel. 777 150 317, e-mail: oznameni@metropolnet.cz
adresa pro písemné doručování oznámení: Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

Kateřina Slivová, tel. 777 773 188, e-mail: oznameni@metropolnet.cz
adresa pro písemné doručování oznámení: Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
Anonymní oznámení
a oznámení od osoby, která pro Domov nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou z přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyloučena.