příspěvková organizace

Ceník poskytovaných služeb od 01 02 2020


Ubytování:
1 lůžkový pokoj                                                                                   210,- Kč
2 lůžkový pokoj                                                                                   190,- Kč                                                             

Stravování:                                                                                        170,- Kč
Cena stravovací jednotky za jednotlivá hlavní jídla
(vratka za neodebrané jídlo):                         snídaně 21,-Kč, oběd 35,- Kč, večeře 25,- Kč,
Cena stravovací jednotky za odpolední svačinu: 10,- Kč 
Stravovací jednotka za celodenní stravu:          91- Kč
 

Fakultativní služby:
– parafín 
(15 min.)
   

11,- Kč
– perličková koupel, příp. koupel s přísadou 
(20 min.)

27,- Kč
– perličková koupel na ruce nebo nohy 
(20 min.)

27,- Kč

– solux 
(10 min.)
     

 5,- Kč
– stříhání nehtů na rukou 
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo 
frekvenci danou Domácím řádem )
50,- Kč
– stříhání nehtů na nohou 
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo frekvenci danou Domácím řádem 

80,- Kč

Poplatek za umístění elektrického spotřebiče klienta na jeho pokoji:
– televize 
  45,- Kč / měsíc
(imobilní klienti poplatek neplatí)

– DVD/video přehrávač  10,- Kč / měsíc
(imobilní klienti poplatek neplatí)

– lednička s obsahem do 100 l  včetně  
  55,- Kč / měsíc
– lednička s obsahem nad 100 l  
120,- Kč / měsíc
– varná konvice  
  55,- Kč / měsíc

– uskutečnění pravidelných revizí, kontrol či prohlídek

úhrada ve výši smluvní ceny sjednané mezi Domovem a příslušným revizním technikem

– nákupy zboží ve městě u mobilních klientů                        140,- Kč / 1 hod.
– individuální doprovod do města u mobilních klientů              140,- Kč / 1 hod.
– donáška stravy na pokoj                                                12,- Kč / 1 jídlo
(pozn.: mimo situací vyjmenovaných v domácím řádu)      
– praní deček a ubrusů klientů                                                           15,- Kč
– praní přehozů a závěsů klientů                                                       18,- Kč
– praní polštářků klientů                                                                       32,- Kč

– masáž ½ hodiny
(splatné v hotovosti při objednání termínu masáže)

  50,- Kč

– pronájem osobního auta vč. řidiče

  10,- Kč / 1 km

V případě prostoje řidiče delší než 1 hod se účtuje navíc práce řidiče 160,- Kč/za každou započatou hodinu


– likvidace osobního majetku klienta

(nábytek, elektrospotřebiče, apod.)

Cena za odvoz do sběrného dvora (na skládku) se účtuje jako součet fakultativní služby pronájem osobního auta vč. řidiče a ceny za skládkovné (bude-li nutné je zaplatit)


– úkony péče nad rámec nasmlouvaných úkonů v  individuálním plánu klienta (neplatí při přechodném zhoršení zdravotního stavu klienta) – účtuje se dle skutečně stráveného času zaměstannců (min. účtovaná doba 10 min)

140,- Kč / 1 hod

– úkony ošetřovatelské péče objednané klientem nad rámec indikace ošetřujícího lékaře

– cena bude stanovena v individuální dohodě s klientem

– mimořádný úklid způsobený znečištěním domova klientem pod vlivem návykových látek vč. alkoholu, zvířetem při návštěvě

150,- Kč / 1 hod


– telefonní hovor z telefonu v recepci

– cena dle aktuálního tarifu operátora

– je k dispozici u recepčního

– úpravy a přešívání prádla a ošacení
(min účtovaná doba 15 min.) 

160,- Kč / hod a materiál

– oprava majetku klientů
(min účtovaná doba 10 min.)

160,- Kč / hod a materiál

– pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace, 

kopírování jídelních lístků

   3,- Kč za A4,

   4,- Kč za oboustrannou A4


Poznámky:
1.) Tento ceník je platný od 1. 2. 2020

2.) Není-li uvedeno jinak, jsou fakultativní služby splatné v termínu dle platné Smlouvy o poskytování sociálních sůlužeb.

V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2020

Ing. Petr Boťanský
ředitel Domova pro seniory
Severní Terasa, p.o.