příspěvková organizace

Ceník poskytovaných služeb od 01 03 2022

Ubytování:

jednolůžkový pokoj                                               240,- Kč
dvoulůžkový pokoj                                                220,- Kč

Stravování:                                                                                              

Cena stravovací jednotky za jednotlivá jídla:
   Snídaně                                                             27,- Kč
   Oběd                                                                 42,- Kč
   Odpolední svačina                                                13,- Kč 
   Večeře                                                               29,- Kč

Stravovací jednotka za celodenní stravu (vratka za nepřítomnost):   111,- Kč

Fakultativní služby:

 – parafín (15 min.):                                               16,- Kč

 – perličková koupel na ruce nebo nohy (20 min.):       30,- Kč

 – solux (10 min.):                                                  8,- Kč

 – stříhání nehtů na rukou
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo frekvenci danou Domácím řádem): 55,- Kč

 – stříhání nehtů na nohou 
(u klientů bez příspěvku na péči a mimo frekvenci danou Domácím řádem): 85,- Kč 

Poplatek za umístění elektrického spotřebiče klienta na jeho pokoji:

– televize                                 60,- Kč/měsíc (imobilní klienti poplatek neplatí)

– lednička s obsahem do           100 l  včetně   70,- Kč/měsíc

– lednička s obsahem nad          100 l            155,- Kč/měsíc

– varná konvice                                            55,- Kč/měsíc

–  uskutečnění pravidelných revizí, kontrol či prohlídek:
Úhrada ve výši ceny sjednané mezi Domovem a revizním technikem

– nákupy zboží ve městě pro mobilní klienty:                              190,- Kč/1 hodina

– individuální doprovod mobilních klientů mimo objekt Domova:     190,- Kč/1 hodina

– donáška stravy na pokoj 
(pozn.: mimo situací vyjmenovaných v Domácím řádu):                  16,- Kč/1 jídlo

– pronájem osobního auta vč. řidiče:                                           11,- Kč/1 km
V případě prostoje řidiče delší než 1 hod se účtuje navíc práce řidiče 175 Kč/za každou započatou hodinu

– úkony péče nad rámec nasmlouvaných úkonů v individuálním plánu klienta (neplatí se při přechodném zhoršení zdravotního stavu klienta) – účtuje se dle skutečně stráveného času zaměstnanců (min. účtovaná doba 10 min.):             190,- Kč/1 hodina

– mimořádný úklid způsobený znečištěním Domova klientem pod vlivem návykových látek vč. alkoholu, zvířetem při návštěvě klienta, apod. (min. účtovaná doba 15 min.):                     160,- Kč/1 hodina

– úpravy a přešívání prádla a ošacení (min. účtovaná doba 15 min.):   150,- Kč/hod a materiál

– oprava majetku klientů (min. účtovaná doba 10 min.):                   140,- Kč/hod a materiál

– pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace, kopírování jídelních lístků: 
    3,- Kč za jednu stranu A4
    4,- Kč za oboustrannou A4

– telefonní hovor z telefonu v recepci:         
Cena dle aktuálního tarifu telefonního
 operátora – je k dispozici u recepčního

– praní přehozů a závěsů klientů:          21,- Kč

– praní deček a ubrusů klientů:               7,- Kč

– praní polštářků klientů:                       7,- Kč

 

– likvidace osobního majetku klienta (nábytek, elektrospotřebiče, apod.):
Cena za odvoz do sběrného dvora (na skládku) se účtuje jako součet fakultativní služby pronájem osobního auta vč. řidiče a ceny za skládkovné (bude-li nutné je zaplatit)

– masáž ½ hodiny (splatné v hotovosti při objednání termínu masáže):    60,- Kč


Poznámky:

1.) Tento ceník je platný od 1.3.2022.

2.) Není-li uvedeno jinak, jsou fakultativní služby splatné v termínu dle platné Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

V Ústí nad Labem dne 14.2.2022

Ing. Bc. Petr Boťanský

ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p.o.