příspěvková organizace

Ceník poskytovaných služeb 1/2017


Ubytování:
1 lůžkový pokoj                                                                                   185,- Kč
2 lůžkový pokoj                                                                                   165,- Kč                                                             

Stravování:                                                                                        165,- Kč
z toho 78,- Kč za stravovací jednotku
 

Fakultativní služby:
– masážní lehátko 
(20 min.)
     

10,- Kč
– parafín 
(15 min.)
   

10,- Kč
– perličková koupel, příp. koupel s přísadou 
(20 min.)

25,- Kč
– perličková koupel na ruce nebo nohy 
(20 min.)

25,- Kč
– vířivý bazén 
(max. pro 3 osoby – 30 min.)
      

60,- Kč
– saunování 
(20 min. vč.osprchování)
   

30,- Kč
– solux 
(10 min.)
     

 5,- Kč
– stříhání nehtů na rukou 
(u klientů bez příspěvku na péči)

50,- Kč
– stříhání nehtů na nohou 
(u klientů bez příspěvku na péči)

80,- Kč

Poplatek za umístění elektrického spotřebiče klienta na jeho pokoji:
– televize
  40,- Kč/měsíc
– videopřehrávač (DVD přehrávač)      
  10,- Kč/měsíc
– lednička s obsahem do 100 l  včetně  
  50,- Kč/měsíc
– lednička s obsahem nad 100 l  
110,- Kč/měsíc
– varná konvice  
  50,- Kč/měsíc
– počítač
  50,- Kč/měsíc
– rádio, přehrávač CD      
        zdarma

– přípravu léků do dávkovače zdravotnickým zaměstnancem Domova na objednávku        
   klienta                                                                                                      5,- Kč/den
– nákupy zboží, které není k dispozici v prodejně domova       120,- Kč/1 hod.
– individuální doprovod do města                                                    120,- Kč/1 hod.
– donáška stravy na pokoj (pozn.: mimo imobilních klientů)      10,- Kč/1 jídlo
– praní deček a ubrusů klientů                                                           13,- Kč
– praní přehozů a závěsů klientů                                                       18,- Kč
– praní polštářků klientů                                                                         9,- Kč
– samostatné žehlení prádla na základě požadavku klienta        10,- Kč

– pronájem osobního auta vč. řidiče      
  10,- Kč/1 km a 120,- Kč/1 hod.
– likvidace osobního majetku klienta                                                    120,- Kč/1 hod.
/ nábytek, el. spotřebiče, apod. ../
Cena za odvoz do sběrného dvora/skládku/ se účtuje, jako součet fakultativní služby pronájem osobního auta vč. řidiče a ceny za skládku 
/ bude-li nutné zaplatit /
120,- Kč/1 hod. 
– úkony péče nad rámec nasmlouvaných úkonů v individuálním
  plánu klienta (neplatí se při přechodném zhoršení zdravotního stavu klienta)
  – účtuje se dle skutečně stráveného času  zaměstnanců
  – min. účtovaná doba 10min. 
120,- Kč/1 hod. 
– mimořádný úklid způsobený znečištěním domova klientem
klienta, apod. (min. účtovaná doba 15 min.) pod vlivem návykových látek vč. alkoholu, zvířetem při návštěvě 
120,- Kč/1 hod
– vyřízení záležitosti na poště       
120,- Kč za vyřízení
– úpravy a přešívání prádla a ošacení 
(min účtovaná oba 15 min.  
120,- Kč/hod a materiál
– oprava majetku klientů (min účtovaná doba 10 min.)  
120,- Kč/hod a materiál
– pořizování výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace, kopírování jídelních lístků    
   2,- Kč za A4,
   3,- Kč za oboustrannou A4

Poznámky:
1.) Tento ceník je platný od 1.1.2013 vyjma činností, u nichž je uvedena pozdější platnost.

2.) Fakultativní služby jsou splatné nejpozději v den vyúčtování vratek za měsíc, ve kterém byly tyto služby klientem využívány.