příspěvková organizace

Prohlášení o GDPR

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace má zpracované směrnice o GDPR, kterými provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU).

Kontaktní údaje

Kontakt pro získání informací ohledně zpracování informací a směrnic týkajících se GDPR:
Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, 400 11
Ing. Bc. Petr Boťanský, e-mail: reditel@ddst.cz, tel.: 472 775 577