příspěvková organizace

Domov pro seniory Severní Terasa, 
příspěvková organizace

V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem 400 11

Tel.: 472 775 577 (ústředna)
Fax: 472 776 089
e-mail: ddst@ddst.cz
Datová schránka:   f4cgyiu


Ing. 

Petr Boťanský

ředitel – statutární zástupce

reditel@ddst.cz, botansky@ddst.cz

Valentina Hrdličková
vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitele
ekonom@ddst.cz


Miroslava Šmidtová
mzdová a finanční účetní 
uctarna@ddst.cz

Ing. Ivana Holinková
vedoucí sociálního úseku, manager kvality
holinkova@ddst.cz 

Marika Zítová
účetní – pokladní
pokladna@ddst.cz

Lenka Tesařová zásobovač
– zásobování organizace, pronájem prostorů
lenka.tesarova@ddst.cz

Václav Lenert
vedoucí provozně  technického úseku zajištění:
údržby, autodopravy, recepce 
udrzba@ddst.cz 


Mgr. Pavel Filip
vedoucí zdravotního úseku 
filip@ddst.cz a vrchni@ddst.cz

Eva Křivská
vedoucí úsek přímé obslužné péče
krivska@ddst.cz


Petra Hanušová, DiS.
vedoucí úseku nutriční výživy a skladů, nutriční terapeut
hanusova@ddst.cz

Šárka Šandová, Kateřina Salavcová 

 zásobovač, zásobování skladu potravin
sklad@ddst.cz

KONTAKTNÍ HODINY A KONTAKTY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC/KŮÚřední hodiny – pokladna:

PO,ST    8:00 – 15:00


Úřední hodiny – příjem žádostí, konzultace:

PO-ČT    8:00 – 14:00PÁ není úřední den, Pauza 11:30 – 12:00

Z důvodu vyřizování záležitostí klientů mimo budovu,

Vás žádáme o domluvení si konzultací předem

(telefonicky, emailem)


Bc. Pavla Chalupná sociální pracovnice
– přijímání žádostí evidence žadatelů, místní šetření,
přijímání nových klientů
Tel: 472 775 577
Mobil: 602 468 433
chalupna@ddst.cz

Bc. Marek Zavřel sociální pracovník
– přijímání žádostí evidence žadatelů, místní šetření,
  přijímání nových klientů
Tel: 472 775 577
Mobil: 602 468 433
zavrel@ddst.cz

Bc. Eva Šrámková sociální pracovnice
– evidence úhrad za pobyt klientů, depozitní pokladna 
Tel: 472 775 577
Mobil: 602 468 433
sramkova@ddst.cz