příspěvková organizace

Domov pro seniory Severní Terasa, 
příspěvková organizace

V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem 400 11

Tel.: 472 775 577 (ústředna)

Fax: 472 776 089

e-mail: ddst@ddst.cz   

Datová schránka:   f4cgyiu


Ing. Petr Boťanský

ředitel – statutární zástupce 
reditel@ddst.cz, ddst@ddst.cz

Valentina Hrdličková 
vedoucí ekonomického úseku / zástupce ředitele
ekonom@ddst.cz


Mgr. Pavel Filip
vedoucí zdravotního úseku 
filip@ddst.cz a vrchni@ddst.cz

Kateřina Tomsová, DiS. sociální pracovnice
– přijímání žádostí evidence žadatelů, místní šetření,
  přijímání nových klientů
tomsova@ddst.cz


Bc. Eva Šrámková 
sociální pracovnice
– evidence úhrad za pobyt klientů, depozitní pokladna 
sramkova@ddst.cz

Miroslava Šmidtová
mzdová a finanční účetní 
uctarna@ddst.cz

Lenka Tesařová
zásobovač – zásobování organizace, pronájem prostorů
lenka.tesarova@ddst.cz

Mgr. Radka Janovcová
sociální pracovnice – vedoucí úseku  přízemí a 1.patra
– kompletní péče a řízení – DZR
– klienti s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí 
– klienti DpS a DoZP 

janovcova@ddst.cz


Bc. Michala Kryšpínová  
sociální pracovnice – vedoucí úseku 2. a 3. patra
– kompletní péče a řízení
– klienti DpS a DoZP
kryspinova@ddst.cz


Libor Hrdlička
Asistent – koordinátor, informační a organizační práce
hrdlicka@ddst.cz


Václav Lenert
vedoucí provozně  technického úseku zajištění:
údržby, autodopravy, recepce 
udrzba@ddst.cz

Petra Hanušová, DiS.
vedoucí úseku nutriční výživy a skladů, 
nutriční terapeut
hanusova@ddst.cz

Šárka ŠandováIva Pražáková 
– zásobovač 
– zásobování skladu potravin
sklad@ddst.cz

Marika Zítová
účetní – pokladní
pokladna@ddst.cz

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  / DZR /

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiny stávajících klientů
PO a ST    13.00 – 14.00 h.  
–  v kanceláři vedoucí  
1.patra  Mgr. Radka Janovcová

schůzky po telefonické domluvě
Úřední dny nejsou v den vyplácení důchodů t.j. 15.v měsíci .

KONTAKTNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC

/ 1. patro /:
Sociální pracovnice:    
Bc. Eva Šrámková  a  Kateřina Tomsová, DiS.  
Kontaktní telefon: 472 775 577 (ústředna)

Kateřina Tomsová DiS
. , Bc. Eva Šrámková, 
Bc.  Pavla Chalupná
příjem žádostí, konzultace  
Pondělí- Čtvrtek 8:00-15:00 hod.

Bc. Eva Šrámková, pokladní hodiny 
Pondělí  a Středa  8:00 – 15:30  hod.