příspěvková organizace

Domov pro seniory Severní Terasa, 
příspěvková organizace
V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem 400 11

Tel.: 472 775 577 (ústředna)

Fax: 472 776 089

e-mail: ddst@ddst.cz

Datová schránka:   f4cgyiu

Ing. Petr Boťanský 

ředitel – statutární zástupce
email: 
reditel@ddst.cz

Valentina Hrdličková 
vedoucí ekonomického úseku 
– zástupce ředitele
email: 
ekonom@ddst.cz

Mgr. Pavel Filip
vedoucí zdravotního úseku 
filip@ddst.cz a vrchni@ddst.cz

BC. Pavla Chalupná 
sociální pracovnice
– přijem žádostí, konzultace, místní šetření,
  přijímání nových klientů
email: 
chalupna@ddst.cz 

BC. Marek Zavřel 
sociální pracovník
– přijem žádostí, konzultace, místní šetření,
  přijímání nových klientů
email: zavrel@ddst.cz

Bc. Eva Šrámková 
sociální pracovnice
– evidence úhrad za pobyt klientů, depozitní pokladna
email: sramkova@ddst.cz

Miroslava Šmidtová
mzdová a finanční účetní
email: uctarna@ddst.cz

Lenka Tesařová
zásobovač – zásobování organizace, pronájem prostorů
email: 
lenka.tesarova@ddst.cz

Mgr. Radka Janovcová
sociální pracovnice – vedoucí úseku  přízemí a 1.patra
– kompletní péče a řízení – DZR
– klienti s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí 
– klienti DpS a DoZP 

email: janovcova@ddst.cz


Mgr. Josef Ponikelský  
sociální pracovník – vedoucí úseku 2. a 3. patra
– kompletní péče a řízení
– klienti DpS a DoZP
email: ponikelsky@ddst.cz


Ing. Ivana Holinková
Vedoucí sociálního úseku – manager kvality
email: holinkova@ddst.cz


Václav Lenert
vedoucí provozně technického úseku zajištění:
údržby, autodopravy, recepce 
email: udrzba@ddst.cz

Petra Hanušová, DiS.
vedoucí úseku nutriční výživy a skladů, 
nutriční terapeut
email: hanusova@ddst.cz

Šárka ŠandováIva Pražáková 
– zásobovač 
– zásobování skladu potravin
email: sklad@ddst.cz

Marika Zítová
účetní – pokladní
email: pokladna@ddst.cz

KONTAKTNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC

PO a ST   8:00-15:00 – pokladní hodiny
PO až ČT  8:00-14:00 – pokladní hodiny
PÁ      – není úřední den
Pauza  – 11:30-12:00

Úřední dny nejsou v den vyplácení důchodů
t.j. 15. den v měsíci

Bc.  Pavla Chalupná
příjem žádostí, konzultace, místní šetření,
přijímání nových klientů
tel:      472 775 577, mob: 602 468 433
email: chalupna@ddst.cz 

Bc. Marek Zavřel 
příjem žádostí, konzultace, místní šetření,
přijímání nových klientů
tel:      472 775 577, mob: 602 468 433
email: zavrel@ddst.cz 

Bc.  Eva Šrámková
evidence úhrad za pobyt klientů, depozitní pokladna
tel:      472 775 577, mob: 602 468 433
email: sramkova@ddst.cz 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  / DZR /

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiny stávajících klientů
PO a ST    13.00 – 14.00 h

Mgr. Radka Janovcová 
v kanceláři vedoucí  1.patra
schůzky po telefonické domluvě, emailem