příspěvková organizaceK přijetí do domova pro seniory je nutné mít podanou Žádost o umístění s vlastnoručním podpisemK Žádosti musíte připojit Vyjádření lékaře /vyplní Váš praktický lékař. V případě, že budete mít zájem o prohlídku našeho domova, sjednejte si schůzku se sociální pracovnicí, která Vás domovem provede a zodpoví Vaše dotazy. Žádost o umístění se postoupí komisi ke schválení a poté se zapíše do pořadníku. V případě, že je žádost zamítnuta, sociální pracovnice Vás písemně vyrozumí. Sociální pracovnice dle volné kapacity nebo dohody kontaktuje žadatele k nástupu do Domova. Pokud klient zatím nechce nastoupit je žádost zařazena do dlouhodobého pořadníku, žadatel pak 1x ročně aktualizuje svoji žádost  – osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Při přijetí (nástupu) do domova je nutno doložit:
1) platný občanský průkaz
2) průkaz  pojištěnce 
3) VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
4) LÉKY  minimálně na 1 týden ( na dobu než bude klient zaregistrovaný u lékaře  v Domově )         
5) HYGIENICKÉ POMŮCKY /na  inkontinenci / včetně doporučení stupně inkontinence
při změně výše důchodu od podání žádosti nebo přiznání příspěvku na péči doložit  tyto  aktuální doklady  
NEJPOZDĚJI  2  DNY PŘED NÁSTUPEM

Doporučený seznam věcí pro pobyt v Domově pro seniory označit  číslem :         
 župan – 2x , osobní prádlo, ošacení, obuv  i domácí (věci potřebné dle vlastního uvážení a zvyklostí) 
označené přiděleným číslem nebo jménem  
– hygienické potřeby – žínka, mýdlo (nejlépe tekuté), šampon, ručník, toaletní papír atd.
– věci osobní potřeby    
– po PÍSEMNÉ dohodě s personálem je možné vybavit pokoj vlastním nábytkem (křeslo, skříňka, polička, obrázky…) 
používání  elektrických spotřebičů je nutno předem dohodnout  a nahlásit  u  sociálních pracovnic
(např. TV, DVD , PC, rádio, menší lednička – do 50 l, rychlovarná konvice)